Ceļojumu meklētājs
Ceļojuma datums
Valsts
Ceļojuma veids
Tez Tour meklētājs Nova tour meklētājs Alida tour meklētājs Mouzenidis_logo.pngMSCC logo.png
Mācības ārzemēs
Pieteikties jaunumiem


Tulkošanas pakalpojumi!

Netērējiet lieki laiku-uzticiet tulkojumus


profesionāļiem!

 


Kopā ar saviem sadarbības partneriem mēs klientiem piedāvājam dažādu veidu tulkojumus  krievu un visās Eiropas valodās! Tulkojam dažādus dokumentus (apliecības, izglītības dokumentus, izziņas, ziņojumus, pilnvaras, līgumus, medicīnas dokumentus, vienošanās u.c.), referātus, anotācijas, tekstus mājaslapām, reklāmai un citus materiālus, kā arī sniedzam rediģēšanas un korektūras pakalpojumus! Pateicoties mūsu plašajam tulku un  ārvalstu sadarbības partneru lokam, spējam tulkot dažādu veidu tekstus, arī ļoti specifiskus. Tulki un tulkotāji, ar ko sadarbojamies, ir profesionāļi savā jomā, un daudziem no tiem tulkojamā valoda ir dzimtā valoda. Papildus izglītībai katrs tulks/tulkotājs specializējas kādā noteiktā jomā (ķīmija, juridiskā, medicīna, būvniecība, IT, pārtika u.c.), kas garantē tulkojuma kvalitāti.

Ievērojam termiņus, nodrošinām kvalitāti un garantējam konfidencialitāti!

Veicam tulkošanas pakalpojumus šādās nozarēs:

 • tehniskie tulkojumi
 • juridiskie tulkojumi
 • instrukciju tulkošana
 • medicīniskie tulkojumi
 • reklāmas materiālu tulkojumi
 • literārie tulkojumi
 • dokumentu tulkojumi
 • CV, motivācijas un pieteikumu vēstuļu tulkošana
 • IT tulkojumi
 • mājas lapu tulkošana
 • diplomdarbu un kursa darbu tulkošana
 • preses relīzes un vēstules
 • bukleti un brošūras
 • citas jomas

 

Rakstiskie tulkojumi.


Rakstiskie tulkojumi ir vispieprasītākais mūsu sniegtais pakalpojums visās Eiropas valodās, krievu valodā. Mūsu profesionālie valodu speciālisti veic jebkura temata un formāta tekstu tulkojumu jebkurā valodu kombinācijā. Tulki strādā ar dažādu nozaru tekstiem, ievērojot mērķvalodas gramatikas un pareizrakstības likumus, terminoloģijas precizitāti un specifisko valodas stilu, izpildot klienta prasības un norādījumus.  Pieredzējuši un kvalificēti tulki garantē precizitāti un augstu tulkojuma kvalitāti!

 

Tulkojumi ar notariālo apliecinājumu vai biroja apliecinājumu.


Notariāli apliecināts tulkojums ir tāds, kuru ar savu parakstu apliecina kvalificēts tulkotājs. Savukārt viņa paraksta īstumu apliecina zvērināts notārs, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.Lai veiktu notariāli apliecinātu tulkojumu, ir nepieciešams pilnībā noformēts un juridiski spēkā esošs dokuments. Lai apliecinātu iztulkoto dokumentu, nepieciešams dokumenta orģināls. Tulkojumus ar notāra apliecinājumu veicam gan privātpersonām, gan juridiskām personām.
Ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, tulkojamajiem dokumentiem var būt nepieciešams tikai tulka vai tulkošanas biroja apliecināts tulkojums. Tulkojumu apliecina tulkošanas birojs ar tulka parakstu vai biroja zīmogu.  Pirms tulkojuma pasūtīšanas ir vēlams noskaidrot, vai iestādē, kurā jāiesniedz tulkojamais dokuments, to var iesniegt ar tulkošanas biroja apliecinājumu. Pretējā gadījumā dokumentam būs nepieciešams notariāls apliecinājums.

Teksta rediģēšana un korektūra.


Pirms materiālu publiskošanas vienmēr ir vērts pārliecināties par teksta kvalitāti. Tādēļ piedāvājam veikt tekstu korekciju, novēršot gramatikas, pareizrakstības, interpunkcijas un stila kļūdas.Ja dokumentam jau ir veikts tulkojums, taču Jūs vēlaties pārbaudīt tā kvalitāti, piedāvājam veikt teksta korekciju, rediģēšanu un valodas stila uzlabošanu. Tāpat teksta korekciju varam veikt dokumentiem, kas jau oriģināli ir sagatavoti latviešu valodā vai svešvalodā. Mūsu speciālisti veiks rūpīgu iesniegtā teksta pārbaudi, novēršot gramatikas, pareizrakstības, interpunkcijas un stila kļūdas, kā arī jebkuras terminoloģijas nepilnības.

Dokumentu legalizācija un Apostille


Lai vienā valstī sagatavotie publiskie dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī, nepieciešams apliecināt dokumenta īstumu jeb legalizēt dokumentu. Dokumentu un/vai to tulkojumu legalizāciju iespējams veikt caur mūsu biroju.Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, lai vienā valstī sagatavotie publiskie dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī.  Ar "Apostille" apliecināts dokuments ir derīgs iesniegšanai attiecīgās valsts iestādēs bez jebkādas citas papildu apstiprināšanas. Ja dokuments paredzēts izmantošanai valstī, kas nav 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, to nepieciešams legalizēt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam attiecīgās valsts, kurā dokuments tiks iesniegts, kompetentā iestādē (ārvalsts Ārlietu ministrijā vai diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā). Mēs nodrošinām pilna pakalpojuma tulkojumus, un, iesniedzot dokumentus pie mums, atpakaļ saņemsiet legalizētu tulkojumu vai ar Apostille.

Mutiskie tulkojumi.


Piedāvājam secīgo jeb konsekutīvo tulkošanu (runātā teksta fragmentārs tulkojums), kā arī sinhrono jeb simultāno tulkošanu (runātā teksta nepārtraukta paralēla tulkošana).

Piedāvājam dažādus mutiskās tulkošanas pakalpojumus. Lai Jūsu lietišķā tikšanās, seminārs, konference vai pasākums noritētu veiksmīgi ar visu dalībnieku iesaistīšanu, nodrošinām secīgo (konsekutīvo) un sinhrono tulkošanu. Piedāvājam tulka pakalpojumus ārzemju braucienu laikā vai sagaidot ārvalstu partneru delegāciju Latvijā. Mūsu profesionālie un augsti kvalificētie tulki veic arī filmu dublēšanu.

Mājas lapu  tulkošana.


Mūsdienās viens no svarīgākajiem informācijas ieguves avotiem ir internets. Lai atvieglotu, uzlabotu un paplašinātu komunikāciju ar Jūsu klientiem, piedāvājam veikt mājaslapu tulkošanu. Mājas lapa ir vizītkarte jebkuram uzņēmumam, tādēļ arī mērķa valodai jābūt viegli uztveramai! Investējot līdzekļus kvalitatīvam darbam, laika gaitā  Jums tas atmaksāsies.

Tulkojumu cenas pēc vienošanās.


Katrs tulkošanas projekts ir atšķirīgs, un mēs vienmēr cenšamies piedāvāt labāko cenu atkarībā no tulkojuma specifikas un apjoma.